TÌM NHANH

Biểu phí đăng kiểm và biểu phí sử dụng đường bộ

20/10/2018 , 04:28
MỨC THU PHÍ ĐĂNG KIỂM XE VÀ BIỂU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TẠI VIỆT NAM
Nhiều cá nhân và doanh nghiệp vẫn luôn thắc mắc về mức thu PHÍ ĐĂNG KIỂM XEMỨC PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ thu như thế nào và chi phí chính xác là bao nhiêu để từ đó có thể đưa ra mức chi phí quản lý hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả nhất.
Sau đây xin mời quý khách cùng tìm hiểu các biểu phí Đăng Kiểm XePhí Sử Dụng Đường Bộ như sau:
I - BỂU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

  
     

Ghi chú:

  •  Mức thu của 01 tháng năm thứ 2 (từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 92% mức phí của 01 tháng trong Biểu nêu trên.
  • Mức thu của 01 tháng năm thứ 3 (từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 30 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 85% mức phí của 01 tháng trong Biểu nêu trên.
  • Thời gian tính phí theo Biểu nêu trên tính từ khi đăng kiểm xe, không bao gồm thời gian của chu kỳ đăng kiểm trước. Trường hợp chủ phương tiện chưa nộp phí của chu kỳ trước thì phải nộp bổ sung tiền phí của chu kỳ trước, số tiền phải nộp = Mức thu 01 tháng x Số tháng phải nộp của chu kỳ trước.
  • Khối lượng toàn bộ là: Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông ghi trên giấy chứng nhận kiểm định của phương tiện.
II - BIỂU PHÍ CHI PHÍ ĐĂNG KIỂM XE

Ghi Chú:

Những xe cơ giới kiểm định không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải bảo dưỡng sữa chữa để kiểm định lại. Giá các lần kiểm định lại được tính như sau:
  • Nếu việc kiểm định lại được tiến hành cùng ngày (trong giờ làm việc) với lần kiếm định đầu tiên thì: miễn thu đối với kiếm định lại lần 1 và 2; kiếm định lại từ lần thứ 3 trở đi mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức giá quy định tại.
  • Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 01 ngày và trong thời hạn 07 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu, mỗi lần kiếm định lại thu bằng 50% giá quy định.
  • Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 7 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu thì giá kiểm định được tính như kiểm định lần đầu.Kiểm định xe cơ giới để cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ mồi trường (có thời hạn không quá 15 ngày) thu bằng 100% giá quy định.
  • Kiểm định mang tính giám định kỹ thuật, đánh giá chất lượng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân được thu với mức giá thỏa thuận nhưng không vượt quá 3 lần mức giá quy định.
Trên đây là những cẩm nang quý khách cần nắm rõ để phục vụ công tác dự toán chi phí một cách tốt nhất để có thể kinh doanh hiệu quả.
Hyundai Ngôi Sao là đại lý ủy quyền chính thức của Hyundai Thành Công Thương Mại tại tỉnh Bình Dương hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.